Friday, 28 October 2011

Opvoeden
Mijn zonen zijn beiden in de puberteit. Oudste zoon is 17 en is flink aan het puberen. Jongste is 14 en aardig onderweg. Oudste zit op het MBO en doet de opleiding 'Urban design'. Of wel 'stedenbouwkunde' genoemd. Jongste zit in 3 VMBO en wil kok worden dus heeft nu al deels praktijk en deels theorie.
Ooit dacht ik zoals vele ouders dat school een aanvulling moest zijn op de opvoeding. Daarom kozen wij de school uit die ongeveer aan zou sluiten bij wat wij voor ogen hadden. In de loop van de basisschool tijd van beide jongens zijn wij daar wel flink op terug gekomen, maar dit is een geheel ander onderwerp.

Een aantal weken geleden was ik op een ouderavond van de school van Oudste. De directeur opende de avond met een praatje. Hij had een krantenknipsel in de hand. Hij vertelde wat daarin stond: Zoveel procent van de ouders vond dat de opvoeding thuis moest aansluiten bij de opvoeding op school of een vervolg moest krijgen op school. De directeur vroeg hoeveel van de aanwezige ouders van de sector BAM dit ook vonden. Aarzelend gingen hier en daar toch nog wat vingers omhoog, velen wilden liever niet meteen die microfoon van de directeur onder hun neus gedrukt krijgen. De directeur vertelde: 'Hoe kan het denkt u, dat een school zo groot als deze, aansluit aan al de wensen van al die ouders? De een voedt zo op, de ander zo. En wij als leerkrachten moeten maar net weten hoe u als ouders het wilt. Met andere woorden, voor de een zullen we het goed doen, voor de ander misschien dan weer niet. Op dat moment. Het bestaat niet dat wij het altijd voor elke ouder goed doen op ieder moment. Moet u eens kijken hoeveel er voor deze opleiding al aanwezig zijn! Zo zijn er vele opleidingen, met nog meer leerlingen en ouders. Dan zouden we voor iedere leerling en ouder moeten weten wat zij willen en hoe zij het willen. Dat is niet te doen! De meesten van u zullen dat wel snappen denk ik.'
Instemmend geknik van de ouders.

Maar hoe vaak lees je niet een bericht dat er een ouder een klas binnengelopen is omdat zijn of haar kind straf gekregen heeft van een leerkracht en die ouder dat onterecht vond? Of een slecht punt wat die ouder onterecht vond? Of erger nog: Dat die ouder de leerkracht 'wel eens even zal vertellen hoe hij erover denkt', of grof geweld toepast! Natuurlijk is het voor een school niet te doen om aan iedere wens van iedere ouder tegemoet te komen qua opvoeding. Of aan te sluiten aan de opvoeding thuis.
Maar... je mag van een school wel een bepaalde standaard normen en waarden verwachten. Daarvoor kies je een school meestal ook uit. Dat ze je kind wat leren. Het 'Jantje, Pietje, Klaasje' in plaats van 'meneer Jansen' zoals wij dat vroeger kenden en het joviale onder leerlingen en leraren drijft soms wel wat te ver door. Een zekere afstand is helemaal niet gek, en respect moet er zijn van leerlingen tot hun leerkrachten, zeker op zo'n MBO waar mijn Oudste zit! Het is wel de bedoeling dat deze jongeren klaar gestoomd worden voor het bedrijfsleven. Waar ze ook heus niet tegen iedere baas 'Jantje of Pietje' zullen mogen zeggen.

Soms zeggen ze wel eens dat het in 'onze tijd' te streng was allemaal, maar misschien is het in deze tijd voor onze kinderen wel niet streng genoeg. Alles kan maar en alles mag maar. Zelfstandigheid staat hoger in het vaandel dan wat dan ook. Ik weet niet of dat het allerbelangrijkste is. Misschien is het wel belangrijker de jongeren te leren dat ze ervoor moeten werken om wat te willen bereiken. Dat het niet allemaal komt aanwaaien. Maar soms zijn er ook ouders die nog wat kunnen leren, door eens wat vaker naar zulke directeuren te luisteren bijvoorbeeld.
Want ik denk dat er nog heel wat ouders zijn die echt vinden dat de school hun kinderen moet opvoeden, dan hoeven ze dat tenminste zelf niet te doen.

© KH

1 comment:

hanneke said...

ik had niet beter kunnen zeggen....helemaal met je eens!