Skip to main content

Changing your mindset


In rough times you tend to overthink things, or at least I do that. Which is not healthy for mind and body. You are constantly thinking about what is going wrong in your life, what could go better or worse compare your life with others. 

But is it helpful, does that change your situation? If it cannot be changed why worry over it. Change it or stop the negative thinking, in short let go of the negative feelings and thinking. I'm sure it's much easier said than done. We often are our worst enemies. We have a problem and in our mind we make it much worse than it acctually is. A problem is only a problem if you make it so, when you think it is. Most times it is a lesson to be learned.
By wanting to change things you most times need to change yourself first. When we make changes in ourselves, our circumstances change too. 

Everything happens for a reason; I am a firm believer of that. Plus nothing will go away before you have learned from it. You can ignore it but it will keep coming back until you have learned.
If you don't get what you wanted most times it means it wasn't meant for you and that something else is. That probably something better was on it's way for you. 


We have to be grateful and be in the present moment. Enjoy the present, don't live in the past or the future. You can enjoy the little things in life and be grateful for them.
How hard you find your life; try to experience joy in your life as well. Try to have a good time once in a while. Enjoy yourself. 

Don't compare yourself to others; Yes there are people who have it better but there are also millions of people who have it worse than yourself!
You are not a victim, only of your own thoughts and actions. Know that you can overcome your difficulties. Start by changing your thoughts. By changing your mindset you can begin a change in your whole life. Nothing lasts forever, so 'this too shall pass' is not only a saying. It will pass. Trust in that! Believe you can overcome it and work on it. 

© KH

Comments

Elidir said…
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” Bill Keane.

And this one:

“A woman is like a tea bag; you never know how strong it is until it's in hot water.”
― Eleanor Roosevelt

You are strong, Kate. You have been in 'hot water' several times since I know you and you always got out and survived. You are so much better than you think.

Popular posts from this blog

Omgaan met je ex en grenzen stellen.

Vijf jaar geleden is het nu. Dat mijn toenmalige man hier uit dit huis trok. Als vrienden uit elkaar gingen we. Of zouden we gaan, want hoe gaat dat in de praktijk? Natuurlijk wilden we het beste voor de kinderen. Bij elkaar blijven was geen optie, dus dan 'the best next thing, vrienden blijven, op vriendschappelijke voet met elkaar blijven omgaan. In eerste instantie kreeg hij een huis op 10 minuten afstand en hadden we co-ouderschap wat inhield dat de jongens de ene week daar en de andere week hier waren. Wat uiteindelijk niet bleek te werken.

Uiteindelijk is hij 70 kilometer verderop gaan wonen. In het begin had ik, ondanks mijn nieuwe relatie, het er erg moeilijk mee. Het is niet niks, zo'n scheiding. Je bent tenslotte 21 jaar samen geweest waarvan 18 jaar getrouwd. Je rouwt over iemand die niet overleden is. Daarmee kun je het wel vergelijken. Loslaten was moeilijk. Ik mailde teveel, smste teveel en te vaak. Achteraf is dat logisch. Ik moest ineens alles wat hij ooit reg…

Quotes and Pics 7

© KH

Lief Dagboek,

“The truth is the kindest thing we can give folks in the end.”
― Harriet Beecher Stowe
Toen ik een jaar of negen was, kreeg ik een dagboek voor mijn verjaardag. Ik weet niet meer uit mijn hoofd van wie, maar dat staat vast wel in 1 van mijn foto-albums. Mijn vader was erg nauwkeurig met opschrijven in die tijd wie er waren, wat ik kreeg. Ik schreef er meteen in. De eerste dagboeken waren meer week-of maandboeken. Ik was dan ook nog maar negen. Wat had ik nou voor belangrijks te vertellen? Later toen ik wat ouder werd, kwamen de eerste verliefdheden. Ik kreeg 'verkering' en niet eens met de jongen waar ik al jaren zo gek op was maar met de 'next best thing'. Hij vroeg mij dus och waarom ook niet. Lang duurde dat dan ook niet. Nu ik erover nadenk: Ik was het alweer bijna vergeten.


En is dat niet de reden waarom dagboeken zo leuk zijn? De herinneringen die je nu nog terug kunt lezen? En denkt: Maar dat was ik alweer helemaal vergeten? Voor anderen minder interessant waar…