Wednesday, 22 August 2012

Boeddhisme voor beginners

Laatst zei Jongste het nog: 'Mam, kunnen we niet gewoon Boeddhist worden en ons uit laten schrijven bij de kerk?' Ja hoor dat kan, al schijnt dat uitschrijven nog niet zo makkelijk te zijn. Je moet je kennelijk bij 7 verschillende instanties uit laten schrijven. (7 is weer zo'n heilig getal zeker)
Maar Boeddhist worden, wat houdt dat eigenlijk in, is hij zich daar wel van bewust? Ben ik me daar wel van bewust? Ik las een en ander op diverse sites en in boeken en ik doe al wel een aantal dingen maar nog lang niet alles. Het houdt nogal wat in. Tijd voor Boeddhisme voor Beginners dus:Wie was Boeddha?

Boeddha leefde van 563 B.C tot 486 B.C (ofwel van 624 B.C tot 544 B.C afhankelijk van welke traditie je volgt). In beide gevallen ongeveer 500 jaar voor Christus. Hij werd geboren in het huidige Nepal. Tijdens zijn leven reisde hij vermoedelijk rond in het gebied rond de Ganges in India.
Hij was een prins die zijn welvaart opgaf, na het zien van een zieke mens, een oude mens, een dode en uiteindelijk een monnik. Hij ging rondreizen, leren van spirituele meesters en uiteindelijk, toen bleek dat zij geen van allen hem konden leren wat de oplossing van het lijden was, ging hij jaren mediteren en zich uit hongeren. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat het lichaam ook zijn plek had en nam hij eten tot zich. Dit inzicht is bekend geworden als de weg van het midden. Niet te veel eten, afhankelijk zijn van de zintuigen. Maar wel genoeg tot je nemen om normaal te kunnen functioneren.
Het Boeddhisme heeft zich over heel Azië verspreid en bestaat uit twee hoofd stromingen:

- Hinayana Boeddhisme: gebaseerd op de Pali-geschriften. De meest conservatieve stroming. De enige nog bestaande stroming hierbinnen is de Therevada. Hinayana betekent ‘klein voertuig’ – dus Therevada boeddhisten hebben de voorkeur aan de term Therevada.
- Mahayana Boeddhisme: gebaseerd op de Pali geschriften en wat zieners na Boeddha gevonden hebben. Een eclectisch boeddhisme dus. Bevat o.a. Tibetaans boeddhisme en Zen boeddhisme.

De vier edele waarheden

1. dukkha: de onvolkomenheid, onbevredigheid van het bestaan en het lijden.
2. samudaya: het lijden heeft een oorzaak, te weten onwetendheid. Deze uit zich weer in gehechtheid, begeerte en haat.
3. niradha: de oorzaak van het lijden kan woren opgeheven. Verlichting is mogelijk.
4. magga: de weg. Het achtvoudige pad, dat daarmee een weg is om het lijden te overstijgen en om het nirvana te ervaren.


Het achtvouding pad

1. De juiste inzichten (overeenkomstig de vier waarheden)
2. De juiste bedoelingen (geen bezitsdrang, wreedheid of boosheid)
3. De juiste woorden (geen leugens, roddels, laster of ruwe taal)
4. De juiste handelswijze (geen geweld jegens mens of dier, niet stelen, niet genieten ten koste van anderen)
5. De juiste levenswijze (een eerlijk en heilzaam beroep)
6. De juiste inspanning (inzet om het heilzame te bevorderen)
7. De juiste aandacht (alert zijn voor het hier en nu)
8. De juiste concentratie (op het hier en nu of op een heilzaam object)

Drie juwelen

Een Boeddhist neemt toevlucht in de drie juwelen:
1. De Boeddha
2. De Dharma (de leer)
3. De Sangha (de gemeenschap van monnikken, de gemeenschap van boeddhisten, of algemener – het gezelschap van mensen die ook ‘op het pad zijn’.)

Vijf geloften

1. Niet te doden (geweldloosheid);
2. Niet te nemen wat niet gegeven wordt;
3. Geen valse taal te gebruiken;
4. Geen seksueel wangedrag;
5. Geen gebruik van bedwelmende middelen.

Drie kenmerken van bestaan

1. dukkha – lijden, het gebrek aan bevrediging dat het leven biedt.
2. anicca – vergankelijkheid. Alles in deze wereld is tijdelijk
3. anatta – de afwezigheid van een blijvend zelf, of ziel.

De vijf ophopingen (skanda's)

1. Vorm
2. Gevoel
3. Waarneming
4. Karmische formatie
5. Bewustzijn


De bodhisattva

Iemand die besloten heeft niet voor zichzelf, maar voor de wereld te leven. Anders gezegd: niet voor zichzelf, maar voor alle bewuste wezens wil hij/zij verlichting bereiken. 

De zeven factoren van Verlichting

1. gewaarzijn
2. onderzoek van de dharma
3. energie
4. vreugde
5. stilte
6. concentratie
7. gelijkmoedigheid

6 comments:

Christiaan Hupkes said...

Er staan dingen bij, die ik wel wist, maar niet wist dat het tot het boeddishme behoorde.

A van de Aa said...

Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoeften is het boeddhisme. Albert Einstein

Kati said...

Chris, dat had ik dus ook vandaar dit blog! :)

A, helemaal mee eens ook al is boeddhisme eigenlijk geen religie, maar dat is een detail en zullen we Albert niet aanrekenen! :D

klaproos said...

heerlijk om zoals hij te kunnen leven, steeds een beetje meer:-)
wel veel leren, en afleren hé, net als de puppie:-)

Kati said...

Vooral afleren he Klaproos!

IntroBoeddha said...

Leuke blog! Ik ben er zelf ook 1 begonnen, op www.introboeddha.nl, leuk om mee bezig te zijn :)